HORSENS SKAKFORENING

Hvordan kan jeg blive bedre til at spille skak?

Man lærer at spille godt skak
  • ved at spille mod andre.
  • ved at studere sine partier efter man har spillet dem, for at forstå hvorfor det gik som det gik, finde ud af hvad man kunne have gjort bedre, og ikke mindst, finde ud af hvad modstandere kunne have gjort bedre.
  • ved at studere andres partier.
  • ved at læse bøger der forklarer idéer og principper.
  • ved at løse opgaver.

Man lærer ikke noget ved at spille mod en computer! Computerprogrammer kan spille stærkt skak, men de er elendige undervisere: Computeren kan finde et godt træk, men den kan ikke forklare hvorfor det er et godt træk.

Ofte er det, man lærer mest af, ikke selve partiet, men det der kommer bagefter. I efteranalysen går de to kombattanter i fællesskab igennem partiet, for at nyde højdepunkterne, snakke om de planer og idéer de havde under partiet, og stille hvad-nu-hvis spørgsmål for at prøve at se hvad der kunne have været sket, hvis partiet havde gået andre veje end det gjorde. Modsat den koncentrerede stilhed under selve partiet, så kan efteranalysen være en hyggelig og livlig affære, hvor også andre spillere slutter sig til og analysere med.

Hvor kan jeg finde nogen at spille mod?

Der er rigelige muligheder for at finde nogen at spille mod.

Det bedste er at spille ansigt til ansigt - gå ned i en skakklub (som vores), og mød andre spillere.

Hvis man ikke lige kan finde nogen at spille mod ansigt til ansigt, så er der rigelige muligheder for at spille på nettet. (Men så går man glip af efteranalysen.)

Hvor kan jeg få mere at vide om skak?

Se Dansk Skak Unions introduktionssider.